BARBORA BŘEZINOVÁ

porodní asistentka

Telefon: +420 725 007 552

barborabrezinova.cz

I speak English. 

Pracuji jako komunitní porodní asistentka. Pečuji o ženy v těhotenství, při porodu a v šestinedělí. Působím také jako laktační poradkyně. Věnuji se kraniosakrální biodynamice, kterou zahrnuji do své praxe. 


Jak jsem se dostala k porodní asistenci? 

Na střední zdravotnické škole jsem v rámci praxe viděla svůj první porod. I přes to, že porod probíhal v neosobním nemocničním zařízení, z rodičů vyzařovalo spoustu lásky a štěstí. A tak jsem se po maturitě rozhodla vystudovat porodní asistenci. Tenkrát jsem ještě neměla tušení, jak důležitým přechodovým rituálem porod je. Jak pro matku, tak dítě. Jak způsob porodu může ovlivnit jejich vztah, rodinu a následně i celou společnost. 


V roce 2009 po dokončení studia jsem odjela do Velké Británie. Kde jsem v roce 2010 začala pracovat jako porodní asistentka (PA) ve velké porodnici v Londýně, kde jsem působila do roku 2016. Jako PA jsem vedla porody samostatně u fyziologických porodů. Pracovala jsem také na oddělení rizikového těhotenství, šestinedělí (PA pečuje jak o matku, tak o novorozence), centrum aktivního porodu, kde pracují pouze PA a ženy mohou rodit do vody. 


Poslední rok v UK jsem pracovala jako komunitní porodní asistentka. Ve dvanáctičlenném týmu PA jsme poskytovaly poradny v průběhu těhotenství, péči při domácím porodu a následně v šestinedělí. Jsem zvyklá pracovat samostatně, a proto jsem se i po návratu domů do ČR rozhodla pracovat jako soukromá porodní asistentka a využít nasbíraných zkušeností ze zahraničí. Ráda bych byla podporou pro ženy, které se rozhodnou vzít těhotenství, porod a mateřství do svých rukou. Každá žena má právo být respektována ve své volbě. Každé miminko má právo na láskyplný příchod na tento svět. Svou roli cítím v poskytnutí informací rodičům a psychické podpoře.